Is het mogelijk om een deel van uw VAPZ nu reeds op te vragen?

Ja, men kan een voorschot vragen op een latere VAPZ-uitkering in functie voor een onroerendgoedtransactie. Hiermee bedoelt men niet enkel de aankoop van een pand, maar tevens een verbetering van een pand die u reeds bezit. Maw ook van het plaatsen van zonnecelpanelen.

Een voorschot of inpandgeving op een VAPZ-contract is enkel mogelijk om een onroerend goed te verwerven, te bouwen, te verbouwen, te verbeteren of te herstellen. Bovendien moet het onroerend goed gelegen zijn in de Europese Unie en belastbare inkomsten opbrengen
Wanneer het onroerend goed uit het vermogen van de zelfstandige verdwijnt, moet het voorschot terugbetaald worden.

De opvraging varieert van verzekeraar tot verzekeraar. Doorgaans ligt de variatie rond de 90% van uw opgebouwde reserve (= som van de reeds betaalde premies).

Stel dat u al een paar jaar de maximumpremie betaalt, dan kan toch al een mooi bedrag in de pot zitten.

Enig voorzichtigheid toch verzekert, op de mate waarmee u de intrest op dat voorschot moet betalen varieert van verzekeraar tot verzekeraar.

Daarnaast vormt dit een mooi alternatief vermits de fiscale aftrek op de groene leningen zijn afgeschaft.

David Ryckaert
Stagair accountant
Lic handelswetenschappen

Advertenties